Cell från tunga. Cellerna är infärgade med metylenblått och det är cellkärnan som är lite starkare infärgad i varje cell.
Cellen är den minsta levande enheten. Dess medelstorlek är 0,02 mm.
 
Muskelceller med tillhörande synapser. I synapserna överföres nervsignalerna via en transmittorsubstans acethylcholin