Uppdissekerad daggmask. Det som är gult och ligger runt tarmen är fett. Masken är tagen på hösten och har lagt på sig ett förråd inför vintern. Blodkärlen syns tydligt  
Inuti masken syns blodsugande nematoder

 

Nematoderna kryper
t o m in i sidokärlet
 
Nematoderna kan sträcka sig ganska långt upp i sidokärlen.  
Nematoden i lite kraftigare förstoring.  
Detalj av den blodsugande nematodens huvudända.  

Video

Klicka här så får du se en videosekvens på nematoden när den rör sig i daggmaskens blodkärl