Fästing  
Fästingens sugorgan. Observera de kraftiga taggarna som gör att fästingen är svår att dra ut när den väl satt sig fast.