Ett millimeterrutat papper fotograferat genom mikroskopet. Fungerar bra som måttstock om man på ett enkelt och snabbt sätt vill få en uppfattning om storleken på det objekt man tittar på och i jämförelse av ett millimeterrutat papper. Bilden är tagen genom  ett objektiv som förstorar 20 ggr.
Mikroskop