Mygglarver som hänger i vattenytan med sitt andningsrör, man kan se antydan till liten inbuktning i vattenytan där andningsröret går genom vattenytan. De två lite mörkare halvt ovala figurerna i bildens nederkant är puppor med sina två korta andningsrör precis i vattenytan.  
En mygga som nyss kommmit ut ur sin puppa.  
Mygglarverna simmar aktivt och den mygglarv som nyss var under frambenen på myggan är nu på annat ställe.