Osmos i rödlökceller. En saltlösning har applicerats i kanten av täckglaset och efter några minuter har vattnet genom osmos lämnat cellen och cellmembranet dras samman och lämnar cellväggen  
     
     
     

  VIDEO

En rödlök med ämnesomsättning. Du kan se cellmetaboliter som rör sig över kärnan och i slutet av videon kan du se proteinstrukturer som snabbt för flyttar sig åt vänster i cellen.
Ca 10 MB. Klicka här!