Salt löser sig i vatten. Vatten är en dipol, en molekyl som har en positiv och en negativ sida och det gör att den har stor förmåga att lösa salter. Vanligt koksalt har positiva och negativa joner.  
Salt som har lösts i vatten har lagts på en petriskål och vattnet har sedan avdunstat och det har bildats saltkristaller.  
Vänder man på petriskålen under mikroskopet så får man denna omvända pyramid.