Digital bildutställning på skoldagarna i Malmö 1-3 november 2004

Ulf Söderstrand och Arne Larsson

Utställningen hängs upp

Foto: Björn Larsson


Från loppa till konst.

Samverkan mellan Naturvetenskap och Bild.

Den digitala bilden har förändrat de natur- vetenskapliga studierna. Genom att fotografera varje elevs mikroskopbild så kan alla se allas slutresultat i slutet av laborationspasset. Det blir alltid bra diskussioner runt bilderna antingen det är bilder av egna celler, hårstrån, vattenloppor, fästingar eller saltkristaller.

Vi visar hur man går från en mikroskopbild som inspirationskälla till eget konstnärligt skapande. Vi skärmar av med en siktruta och letar efter abstrakta motiv som utgångspunkt för nya bilder. Några av resultaten visas i det utställda materialet.

Gyllene snittet i ett projekt mellan Matematik (Catrin Hobro) och Bild. Proportionsförhållandet som ger talet 1,618 eller vinkeln 137,5.

Gyllene snittet lagt på ansikten och diskussioner kring ansikten som Monalisas och Greta Garbos, vilkas ansikten är formfulländade.