Valen i Böste strandade där i början av september. Valen var förmodligen en sillval  
Valen i Böste var en 7-8 meter lång och revbenen som många trodde att det var är kotornas utskott vilka fungerar som muskelfästen  
Valen är ett däggdjur och har ett öga liknande alla däggdjur.  
Valen har fartlinjer under för att kunna hålla lite styrning under och ovan vattenytan. Titta på en vanlig båt hur den ser ut inunder.