De gröna kloroplasterna flyter runt i cellen Det är för att kunna samla så mycket energi ur solljuset som möjligt
Cellkärnan med sin nukleol syns i två av cellerna

Video

Här kan du se kloroplasternas rörelse i cellen när ljuset från mikroskoplampan har aktiverat cellerna. Varför rör kloroplasterna sig?  
Vattenpest